Forside > Forlag/Årbog > Tåsinge Årbog 1987 – 2017 > Indeks
Taasinge Museum - Indeks

Indeks

Artikler - med angivelse af antal billeder i parentes (*)ForfattereSide
   
ÅRBOG 1987  
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse i Troense (5)Morten Hahn Pedersen  
 og Knud Helles8
Glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid (4)Kirsten Salmberg 14
Telegrafen i Bregninge (6)Valdemar Jensen 18
Bregninge Bakke (1)Hans Høite Hansen 25
Vejtromlen (1)Kommunal korrespondance26
Tåsinges bomærker (1)Gunnar Kjær Mortensen 27
Arbejder om Tåsinge før 1813Albert Lolk 30
Side af jordebog, 1665Albert Lolk 38
Fra Søren Lolks billedsamling (17)Erik Hansen40
En urnegrav i Lundby på Tåsinge (2)Jørgen Skårup 53
“Dinesgårdens” historie (3)Rasmus Hansen 57
Skåltegn på Tåsinge (18)Valdemar Jensen 63
En vandgang (2)C.G. Høgstrøm 73
Hvad er skrevet om Tåsinge?Hans Høite Hansen 77
Nyt fra arkivet 78
Dansen i Skovballe Have (2) 79
Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling 80
   
ÅRBOG 1988  
Povl Fredholm, maler og museumsleder (14)Hanne Jespersen7
Udsigt over mine leveår (L.A. Smidts erindringer) (6)Morten Hahn Pedersen17
Tåsinge-gruppen (9)Valdemar Jensen26
Og dansen den går (8)Bent Chr. Nielsen34
Barndomsår i Vårø præstegård (4)Inga Høgsbro45
Tåsinge på gamle postkort (15)Aksel Hansen53
Tåsinges fuglesteder (12)Hans Høite Hansen58
En solstrålehistorie (1)Gunnar Kjær Mortensen67
Konkursboet efter Christen Hansen Thurø, Troense (3)Hans Høite Hansen68
Hvad er skrevet om Tåsinge?Otto Jonasen74
Gotisk skrift - hvad er det? 76
Nyt fra arkivet (1) 77
Nyt fra museet (1) 79
   
ÅRBOG 1989  
Brudstykker af en landsbys historie, Vårø (3)Svend Højte6
Luftkamp omkring Tåsinge 1940-45 (10)Gunnar Kjær Mortensen14
Niels Juel og Tåsinge (1)Otto Jonasen30
Gæstebogen (Bregninge kirke) (3)Valdemar Jensen33
Bjernemark Fællesmose (1886) (2)Jacob Mortensen49
Smedier på Tåsinge (17) 53
Hvad stendyssemarken gemte (1)Jens Bech62
Barndomsår i Vårø Præstegård (5)Inga Høgsbro65
Genforeningsstenen på Bregninge Bakke (1) 76
Nyt fra arkivet (1) 77
Nyt fra museet (2) 79
   
ÅRBOG 1990  
Slægten og eneren. Skibsreder A.C. Thurøe (8)Morten Hahn Pedersen6
En smedeslægt på Tåsinge (7)Valdemar Jensen18
Christian 4. og Tåsinge (5)Svend Højte24
Luftkamp omkring Tåsinge 111940-45 (13)Gunnar Kjær Mortensen37
Troense - dengang (11)Ester Fredholm49
Bjerreby Skole (7)C.G. Høgstrøm 59
Nyt fra arkivet (7) 72
Nyt fra museet 78
   
ÅRBOG 1991  
Blade af Lundby Mølles historie (5)Svend Højte6
"Slå på ham, at han kan dø som en hund" (1)Peter Henningsen16
Vindeby-Svendborg Færgeriet (10)Erik Møller Nielsen22
Fra en svunden tid (11) 34
Luftkamp omkring Tåsinge III 1940-45 (8)Gunnar Kjær Mortensen40
Radioterne - radioens barndom (5)Valdemar Jensen 50
Nyt fra arkivet (2) 60
Nyt fra museet  61
   
ÅRBOG 1992  
Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn (3) Finn Køster6
Sølvskatten fra Iholm (4)Per 0. Thomsen 21
Tugt og utugt på Tåsinge i det 18. århundrede Peter Henningsen28
Salget af fæstegods på Tåsinge (5) Svend Højte 35
Luftkamp omkring Tåsinge IV 1940-45 (4) Gunnar Kjær Mortensen 48
Fotos fra arkivets gemmer (7)  56
Nyt fra arkivet  60
Nyt fra museet 61
   
ÅRBOG 1993  
Tåsinge, bondeøen (29) Valdemar Jensen 6
En sømandshistorie (4) Hjørdis Mikkelsen 17
En Tåsingebondes levnedsløb (4) Svend Højte 21
Om gærdselsskove og orkidéer (9) Aksel Hansen33
Fra Toulon til Tåsinge - et lykkeligt forlis (4)Benno Blæsild 38
Om kammerherre Niels Juel som godsejer Peter Henningsen 43
Glimt af årets fotos (12)  51
Nyt fra arkivet  59
Nyt fra museet (3) 60
   
ÅRBOG 1994  
Befolkningstallet på Tåsinge igennem 300 år (2) Svend Højte 6
Va æ ci tyøsi?Valdemar Jensen 14
Højstuer og dansestuer på Tåsinge (11)Bent Chr. Nielsen 16
Sommeren på Tåsinge for 50 år siden (5) Benno Blæsild 29
Vemmenæs 23. april 1994 (6) Gunnar Kjær Mortensen 38
Da håbet var det, at nogen kæmpede Vincent Lind45
En hellekiste ved Højmøllegård på Tåsinge (6) Lise Bender Jørgensen 47
Tåsinge rundt med Søren Lolk. Nyfundne motiver (13)  52
Nyt fra arkivet (3)  59
Nyt fra museet  61
   
ÅRBOG 1995  
V.C. Frederiksen, en Troensedrengs levned (7) Benno Blæsild6
J. Mortensens musikalier til gamle danse (2) Bent Chr. Nielsen 14
En Troensedreng står til søs (6) Holger Karlsen 30
Bådebyggeriet i Lundby (13)Ole Mortensøn 40
Haverne i Troense (14) Helle Ravn 54
Den gamle protokol og nøgleroman (2) Pauli Høegh 67
Fra arkivets gemmer (8) 72
Valdemar Jensen (1) Erik Hansen 76
Nyt fra arkivet  77
Nyt fra museet  78
   
ÅRBOG 1996  
Om hustomter og højryggede agre (Vårø Knude) (5) Jens Bech6
Troense- en lille bys livsløb (8) Karl Arnold Ottesen15
Præsteenkesædet i Landet (11) Bent Christoffer Nielsen31
Tåsinge Folkedansere gennem 60 år (10) Ernst Andersen41
Birkholm (3) Poul Christian Madsen53
“Inga” - en jolle fra Lundby (9) Kaj Nykjær Jensen60
Nyt fra arkivets gemmer (11)  70
Nyt fra arkivet (2)  76
Nyt fra museet  78
   
ÅRBOG 1997  
Bregninge Sogn 1842-1934 Jacob Weber 7
Min barndom på Tåsinge Hanne Staff 19
En historiker på vævestolen (2) Thorvald Hansen 21
Samkvem på Tåsinge (1) Albert Mohr Lolk 30
Fra de gode gamle dage (6) Martin Hansen 32
Min faders heste (4) Søren Lolk 44
Strammelse Brugs 1874-1995 (8) Knud Helles 49
Jens “Puggaard” i Tinghaven på Tåsinge Thorvald Hansen 60
Fra arkivets gemmer (17)  63
Nyt fra arkivet  75
Nyt fra museet  77
   
ÅRBOG 1998  
Skeletter og andre fund (Gyllenmose) (5) Per 0. Thomsen7
Tåsinge 1813-871. Til- og fraflyttere Albert Mohr Lolk 15
Noget om Tåsinges paketter (7) Ole Mortensøn 21
Mere om “Vikings” historie (5) Ester Andersen 27
Om Tåsinges frugthaver (6) Bent Christoffer Nielsen 33
Carl Julius Jensen - en skibsbygger (6)Arne Skovbo Asmussen 43
Bregninge Kirke (8) Per Aas Christensen 54
Fra arkivets gemmer (23)  61
Nyt fra arkivet (2)  75
Nyt fra museet  77
   
ÅRBOG 1999  
Jagten Louise (6) Anders Monrad Møller 6
Kirkeskibene i Bregninge Kirke (3) Henning Thalund 21
Forbrydelse og straf (2) Albert Mohr Lolk 25
Hans Hansen Recke (8) Tove Reche Sørensen 29
Landet Kirke (6) Didier Gautier 39
Post- og rutebilkørsel på Tåsinge 1904-1949 (12) Erik Hansen 47
Kollision på Themsen (1) Arne S. Asmussen 63
Fra arkivets gemmer (14)  66
Svend Hansen Højte (1) Erik Hansen 75
Nyt fra arkivet  76
Nyt fra museet  77
   
ÅRBOG 2000  
En særpræget Bonde (Rs. Lolk Bækkehave)Thorvald Hansen 6
Mere om en brændeskude fra Vornæs (2) Anders Monrad Møller 19
Tøsingsk dialektAlbert Mohr Lolk 31
Bjerreby Kirke (mfl.) (12) Didier Gautier 33
Randbemærkninger Albert Mohr Lolk 54
Lidt om Landet bys historie (21) Bent Christoffer Nielsen 55
Kirkeskibe i Bregninge kirke (3) korrektion 74
Esther Fredholm (1)Annelise Fredholm 75
Nyt fra arkivet (1)  76
Nyt fra museet  78
   
ÅRBOG 2001  
Til søs igen som fuldt uddannet kok (16)Holger Karlsen, junior 6
Verdens første flyvende tropeekspedition (11)Samlet af A. S. Asmussen 17
Om dukkehaver (2) Bent Christoffer Nielsen 33
Fælles aner Albert Mohr Lolk 35
En Tåsinge - bygmester, Kristian Lærke (4) Søren Lolk 37
Niels Juels Foreningen (16) Kurt Kaysen 41
Grundlovsfest i Svendborg 1887 Hans Knudsen Nielsen 48
Peder Pedersen Lollik (3) Albert Mohr Lolk 49
Om kristentøj og dåbskjoler (3) Grete Simonsen 54
Fra arkivets gemmer (18) Erik Hansen 59
Nyt fra museet  72
Indhold af årbøger 1987-2000 (inkl.)  74
   
ÅRBOG 2002  
En redningsdåd på Lunkebugten 1827 - og dens helt  
(Artiklen er samlet efter oplysninger på   
Tåsinge Lokalhistorisk Arkiv af Arne S. Asmussen)Thorvald Hansen7
Erindringer fra min barndom Svend Møller (12) Svend Møller11
Tilflyttede integrerede personer 1813-1891 Albert Mohr Lolk 29
Fornavne på Tåsinge 1646-1891 Albert Mohr Lolk 32
Bregninge Mølle (6) Svend Højte 35
Min barndoms Troense (10) Holger Karlsen junior 47
Skoleudflugter på Tåsinge (4) “Gamle” elever 57
"Morgenodysse" på Tåsinge (5) Kristian Isager 65
Fra arkivets gemmer (10)  70
Nyt fra arkivet Erik Hansen 75
Nyt fra museet  76
   
ÅRBOG 2003  
Erindringer fra min barndom i Søby Skole 1886-1900 2. del (12) Svend Møller6
Sognestævne på Tåsinge Albert Mohr Lolk22
Amerika-rejsen. En indledning til Søren Lolks breve og fotos Erik Hansen24
Søren Lolks Amerika-rejse 1903. Beretninger i breve  25
til hjemmet på "Vejlegården" - 1. del (17)  
Ventepose Mølle - en vandmølles historie (10)Svend Højte51
Rasmus Lolks sanddruhed - Sladdervisen Albert Mohr Lolk64
Fra arkivets gemmer (17)Erik Hansen65
Nyt fra arkivet  77
Nyt fra museet  78
   
ÅRBOG 2004  
Søren Lolks Amerika-rejse 1903 6
Beretninger i breve til hjemmet på “Vejlegården” - del 2  
Mere om Jens Græs fra Vemmenæs, der var dyrelæge i Amerika (4)Svend Højte31
Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge 35
Forskellige bidrag til byens og ejerlavets historie (2)  
"Drostgaarden" - en gammel gård i Bjernemark (4)Leo Jespersgaard43
Indvielse af Valdemars Slots kirke den 3. oktober 1687Albert Mohr Lolk51
Annanias og smedens datter fra Strammelse (9)Kjeld Drongesen55
Sommerudfiugter fra Vornæs forskole 1960-1967 (6)Else Pedersen63
Fra arkivets gemmer (11) 69
Nyt fra arkivet  77
Nyt fra museet 78
   
ÅRBOG 2005  
Sankt Martin fra Bjerreby (1)Maria Rasmussen 6
Sæder og skikke på Taasinge (1)Rasmus Høj Rasmussen9
En rask gammel Taasingekone - Karen Poulsen og hendes blomster (4)Thorvald Hansen17
Amerikarejsen Digt af Hedvig Johanne Nielsen22
Hvad Povl Fredholm fortalte under en aftentur på Bregninge Banke for 49-50 år siden, og hvad der siden   
er dukket frem fra mundtlige og historiske kilder (5)Erik Hansen 25
Et husmandssted på Bregninge banke 1822-1924 (6) Keld Bo Larsen 54
Den røde Hane galer over Taasinge (1)Fra avisen den 15/5 191651
Ildebrande i Gammel Nyby 53
Lidt om Gl. Nyby (1)Erik Hansen 54
Billeder fra Gl. Nyby (15)  60
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv - åbent for besøgende   
gennem 25 år. 18/5 1980 - 18/5 2005Erik Hansen70
Et aktuelt brev fra en gammel tøsing (1)Albert Mohr Lolk 74
Nyt fra arkivet 76
Nyt fra museet (1) 77
   
ÅRBOG 2006  
Vikinger i Vindeby (18)Per O. Thomsen6
Morfar og hans Biograf Glade dage - og aft’ner i halvmånens skær (38)Lars og Poul Eriksen20
Fra arkivets gemmer (13) 48
Bjerreby Mølle (6) Svend Højte57
Spredte træk og oplevelser på Tåsinge under besættelsen 1940-45 (4)Niels Mortensen64
Fra færge til bro - at mindes, nu 40 år efter (14) 69
Nyt fra arkivet  76
Mindeord om Arne Skovbo AsmussenErik Hansen77
Nyt fra museet 77
   
ÅRBOG 2007  
Museet fylder 50 år (8)Jytte Munch6
Husflid på Tåsinge (9)Ove Skov Larsen16
Skrædderen i tårnet (19)Trine Baadsgaard31
Landet Gartneri (9)Kit Nørregaard41
De forsvundne huse i Horse Skov (12)Erik Hansen47
Krybskytteri på Tåsinge - En beretning fra 1888 (1) 61
Fra arkivets gemmer (15) 63
Mindeord om Carl Nielsen (1) Erik Hansen73
Nyt fra arkivet  74
En leder takker af (1) John Frikke76
Nyt fra museet (1) 77
   
ÅRBOG 2008   
Husflid på Tåsinge, Bregninge sogn (4)Ove Skov Larsen 6
Den sidste Henrettelse paa TaasingeUkendst forfatter 19
Da Bregninge Sogn blev annekteret af LandetAage Bøggild 23
Historiens gang kan føles ved en tur på Tåsinge (10) H.O. Haulund Christensen27
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole (3)Else Pedersen37
Huse og gårde i Vårø - dengang og nuBilledserie af Svend Højte39
En frugthave i Troense gennem 100 år (13) Helle Ravn59
Nyt fra arkivet 73
Nyt fra museet (5) 75
   
ÅRBOG 2009  
Beskrivelse af Bjerreby gl. kirke (2)Hans Knudsen Nielsen6
De unge radikale (6)Mai-Britt Schultz8
Lægehuset i Landet (7)Bent Nielsen16
Skovballe Kro (14)Birthe Christensen28
Mine to barndomsverdner (26)Jytte Munch41
En kostbar brudekjole (6)Hanne Jensen og Jytte Munch57
Brudekjolens konservering (11)Hanne Jensen og Jytte Munch60
Fra oltidsmark til villakvarter (4)Pauli Høegh 65
Fotos fra arkivets gemmer (14) 68
Nyt fra arkivet  75
Nyt fra museet 76
   
ÅRBOG 2010  
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (4)John Frikke og Keld Thrane4
Karen Lolkens (2)Albert Mohr Lolk6
Arven fra Amerika (29)Keld Thrane11
Fru Gudrun Pedersens liv som præstekone (9)Jytte Munch24
Lægehuset/doktorhuset, supplement til Årbog 2009 (6)Bent Nielsen31
Lægehuset/doktorhuset 1930-2001 (9)Bent Nielsen36
Dyrlæge petersen (2)Søren Nielsen47
Dreng i trediverne i Bjerreby (4)Harald Schack Olldag Frederiksen 56
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (6)Børge Olsen61
Tåsinges socialdemokrater 1905-2008 (13) Pauli Høegh 70
ÅRBOG 2011
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (5)Keld Thrane4
Taasinge Forsamlingshus' historie (9)Hans Jørn Hansen6
En dejlig dessert (3)Lene Lund Bragger19
Erindringer fra Birkholm (11)Erik Mortensen23
Venstre på Tåsinge (11)Karsten Christensen34
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (3)Børge Olsen43
Badekar med badeovn og brusespand (4)Jonna Fredberg57
Museets skjulte skatte (8)Grete Simonsen/Birthe Christensen59
Kinesisk tolduniform (6)Lone Fallentin64
Hvem er hestens rette ejermand (1)Albert Mohr Lolk71
Nekrolog over A. Mohr LolkErik Hansen77
Årbog 2012
Nyt fra Taasinge Museumslaug (3)Keld Thrane4
Nyt fra Arkivet (1)Lone Fallentin6
1889 - Et skæbneår Bent Christoffer Nielsen7
Kragekær Mejeri 100 år (9)Mai-Britt Schultz8
Erindringer fra Birkholm (5)Erik Mortensen16
Barndomsminder om naboer og genboer i Troense (19)Bent Rye rasmussen21
Et fæstehus i Bregninge (13)Jens Hagen Eriksen36
Carlas Hus (7)Martin K. I. Christensen51
Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881 (16)Kaj Nykjær Jensen56
Fra Arkivets gemmer. Billedsamling (17)67
Årbog 2013
Nyt fra Taasinge Museum (1)Keld Thrane4
Nyt fra Arkivet (1)Lone Fallentin6
Sommerpensionatet Skaregaard (11)Birthe Christensen7
Andelsboligforeningen i Bregninge Kommune (5)Hans Jørgen Mortensen13
Meget var anderledes (15)Signe Hansen19
Ka' Domers sjal (7)Else Pedersen30
Troense Junior Sejlklub (2)Bent T. Mortensen34
Arbejdssøgende skræddersvend (4)Jytte Munch37
Julemiddagen (4)Jytte Munch42
Første pladser som tjenestedreng (4)Lars Nørregaard Mortensen45
Tåsinges nye musikmuseum-
kronen på en spillemands livsværk (31)Keld Thrane48
Fra arkivets gemmer (9)70
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?77
Praktiske oplysninger78
Publikationer til salg79
Kontingent80
Årbog 2014
Nyt fra Taasinge Museum (1)Keld Thrane4
Nyt fra arkivet (1)Lone Fallentin5
Sommerpensionat på Stenodden (14)Lene Krogh6
Da den ethjulede cykel kom til Tåsinge (3)Poul Gehring Hansen15
Bregninge - Bakkefesten (10)Birthe Christensen18
Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole (3)Laurits M. Thurøe25
Skolehistorie på Tåsinge (24)Jonna Fredberg28
En hædersmand (12)Lone Fallentin45
Axel Juel på Fruegaarden (8)Lone Fallentin51
Centaurus (9)Charlis Hansen58
En særlig kvinde (6)Birthe Jørgensen71
Fra arkivets gemmer (4)75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug77
Praktiske oplysninger78
Publikationer til salg79
Kontingent79
Årbog 2015
Nyt fra Taasinge Museum (1)Keld Thrane4
Nyt fra Arkivet (1)Lone Fallentin5
Feriefolket (19)Stella Jacobsen6
Kvindeegen (3)Birthe Christensen22
Årets gang på Dinesgården omkring 1900 (8)Rasmus Hansen24
Tåsinge Husholdningsforening (12)Birthe Christensen31
Noahs Ark (2)Bent Chr. Nielsen41
Breve til Petersen (6)Lone Fallentin43
Efterretninger om Sankt Olafs Kapel (13)Jan Hjort49
Fra arkivets gemmer (10)72
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug77
Praktiske oplysninger78
Publikationer til salg79
Kontingent80
Årbog 2016
Nyt fra Taasinge Museum (1)Keld Thrane4
Nyt fra Arkivet (2)Lone Fallentin5
Min barndom i Pilekrogen (19)Viggo Asmussen6
"Robinson Crusoe" fra Tåsinge (7)Lone Fallentin19
Thaersminde (9)Stella Jacobsen28
Niels Stenner Rasmussen (20)Karin Hansen35
Gamle Niels Pilegaard (5)Florianna Madelung46
Kaldets Mose (22)Lene Krogh49
Når havet er i oprør (8)Frivillige arkivfolk68
Mindeord om Bent Christoffer Nielsen (5)Keld Thrane73
Fra arkivets gemmer (3)75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug77
Praktiske oplysninger78
Publikationer til salg79
Kontingent80
Årbog 2017
Nyt fra Taasinge Museumslaug (1)Keld Thrane4
Smeden i nederste Lundby (20)Ove Krogh6
Købmand Anton Madsen (13)Kirsten Nistrup Vilhelmsen16
Kongen i urskoven (12)Lone Fallentin25
Min bryllupsdag (12)Lars Rasmussen Højte33
Den første husmand på Tåsinge (9)Keld Bo Larsen40
Pas på-ellers kommer Mikkel Foged (11)Jytte Munch51
Glimt af Tåsinges historie og natur (12)Hanne Staff Johansen60
Konkylierne (7)Lone Fallentin70
Fra arkivets gemmer (6)74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug77
Praktiske oplysninger78
Publikationer til salg79
Kontingent og bankkonto80
Taasinge Museum - Indeks
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
09/11 2018 11:31:47
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >