Forside > Forlag/Årbog > Tåsinge Årbog 1987 – 2017 > Emneregister
Taasinge Museum - Emneregister

Emneregister


OldtidÅrgangSide
Glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid198714
En urnegrav i Lundby på Tåsinge198753
Skåltegn på Tåsinge198763
Tåsinge-gruppen198826
Hvad stendyssemarken gemte198962
Sølvskatten fra Iholm199221
En hellekiste ved Højmøllegård ppå Tåsinge199447
Skeletter og andre fund (Gyllemose)19987
Vikinger i Vindeby20066
Lokalhistorie
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelser i Troense19878
Bregninge Bakke198725
Tåsinge på gl. postkort198853
En solstrålehistorie fra museet198867
Brudstykker fra en landsbys historie, Vårø19896
Bjarnemark Fællesmose198949
Troense - dengang19904
Fra en svunden tid - det gamle Vindeby og færgestedet199134
Tåsinge - bondeøen19936
Om hustomter og højryggede agre (Vårø Knude)19966
Troense - en lille bys livsforløb199615
Præsteenkesædet i Landet199631
Birkholm - erindringer199653
Bregninge Sogn 1842-193419977
En historiker på vævestolen199721
Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge200435
Hvad Povl Fredholm fortalte under en aftentur på
Bregninge Banke200525
Den røde hane galer over Tåsinge-stod der i avisen 
15. maj 1916200551
Ildebrande i Gammel Nyby200553
Lidt om Gammel Nyby200554
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv-åbent for besøg i 25 år
18. maj 1980-18. maj 2005200570
Museet fylder 50 år20076
Historiens gang kan føles ved en tur på Tåsinge200827
Den sidste henrettelse på Tåsinge200819
Da Bregninge blev annekteret af Landet200823
Skovballe kro200928
Taasinge Forsamlingshus' historie20116
Kinesisk tolduniform201164
Hvem er hestens rette ejermand?201171
Tåsinge Husholdningsforening201531
Efterretninger om Sankt Olafs Kapel201549
Købmand Anton Madsen201616
Glimt af Tåsinges historie og natur201760
By og land
Tåsinges fuglesteder198858
Om gærdselsskove og orkidéer199333
Haverne i Troense199554
Strammelse Brugs 1874-1995199749
Lidt om Landet bys historie200055
Om dukkehaver200133
"Morgenodyssé" på Tåsinge200265
En frugthave i Troense gennem 100 år200859
Fra oldtidsmark til villakvarter200965
Kaldets Mose201649
Gårde, huse og slægt
Tåsinges bomærker198727
Arbejder på Tåsinge før 1813198730
Fra Søren Lolks billedsamling198740
"Dinesgårdens" historie198757
Barndomsår i Vårø præstegård198845
Konkursboet efter Christen Hansen Thurø, Troense198868
Niels Juel og Tåsinge198930
Barndomsår i Vårø præstegård198965
Slægten og eneren, Skibsreder A.C. Thurø19906
Christian 4. og Tåsinge199024
Tåsinge rundt med Søren Lolk-nyfundne motiver199452
"Drostgården"-en gammel gård i Bjernemark20044
Annanias og smedens datter fra Strammelse200455
Et husmandssted på Bregninge Banke 1822-1924200554
De forsvundne huse i Horse Skov200747
Huse og gårde i Vårø-dengang og nu200839
Et fæstehus i Bregninge201236
Carlas Hus201251
Sommerpensionatet Skaregaard20136
Andelsboligforeningen i Bregninge Kommune201313
Axel Juel på Fruegaarden201451
En særlig kvinde201471
Årets gang ude og inde på Dinesgården omkring 1900201524
Thaersminde201628
Egn, erindringer
Blade af Lundby Mølles historie19916
Salget af fæstegods på Tåsinge199235
En Tåsingebondes levnedsløb199321
Befolkningstallet på Tåsinge gennem 300 år199476
Valdemar jensen199576
Jens "puggaard" i Tinghaven på Tåsinge199760
Min barndom på Tåsinge199719
Min faders heste199744
Mindeord om Svend Hansen Højte199975
En særpræget bonde (Rs. Lolk, Bækkehave)20006
Esther Fredholm200075
Fælles aner200135
Min barndoms Troense200247
Erindringer far min barndom200211
Erindringer fra min barndom i Søby Skole 1886-1900
1. del20037
Mere om Jens Græs fra Vemmenæs, der var dyrlæge i 
Amerika200431
En rask gammel Tåsingekone-Karen Poulsen og hendes
blomster200517
Amerikarejsen, digt af Hedvig Johanne Nielsen200522
Et aktuelt brev fra en gammel tøsing200574
Morfar og hans biograf20066
Mindeord om Arne Skovbo Asmussen200677
Mindeord om Carl Nielsen200773
En leder takker af (arkivleder Erik Hansen)200776
Lægehuset i Landet200916
Om lægehusets historie 50 år senere200917
Karen Lolkens20106
Arven fra Amerika201011
Gudrun Petersens liv som præstekone201024
Lægehuset/doktorhuset, supplement til 2009201031
Lægehuset/doktorhuset, 1930-2001201036
Dyrlæge petersen201047
Dreng i trediverne i Bjerreby201056
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst201061
En dejlig dessert201119
Erindringer fra Birkholm, 1. del201123
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst201143
Nekrolog over Albert Mohr Lolk201177
1889 - Et skæbneår20127
Erindringer fra Birkholm, 2. del201216
Barndomsminder om naboer og genboer i Troense
ca. 1934-1950201221
Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881201256
Meget var anderledes201319
Ka' Domers sjal201330
Troense Junior Sejlklub201334
Arbejdssøgende skræddersvend201337
Julemiddagen201342
Første pladser som tjenestedreng201345
Sommerpensionat på Stenodden20146
Da den ethjulede cykel kom til Tåsinge201415
En hædersmand201445
Feriefolket20156
Noahs Ark201541
Breve til Petersen201543
Min barndom i Pilekrogen20166
Niels Stenner Rasmussen201635
Gamle Niels Pilegaard201646
Når havet er i oprør201668
Min bryllupsdag201733
Den første husmand på Tåsinge201740
Pas på-ellers kommer Mikkel Foged201751
Skoler, kirker
Bjerreby Skole199059
Bregninge Kirke199854
Kirkeskibene i Bregninge Kirke199921
Landet Kirke199939
Bjerreby Kirke200033
Kirkeskibene i Bregninge Kirke-en korrektion200074
Skoleudflugter på Tåsinge200247
Indvielse af Valdemars Slots Kirke den 3. oktober 1687200451
Sommerudflugter fra Vornæs Forskole200463
Sankt Martin fra Bjerreby20056
Husflid på Tåsinge (Bjerreby og Landet sogne)200716
Husflid på Tåsinge (Bregninge sogn)20086
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole200837
Beskrivelse af Bjerreby gl. Kirke20096
Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole201425
Skolehistorie på Tåsinge201428
Sæd, skik
Genforeningsstenen på Bregninge Bakke198976
"Slå ham, at han dø som en hund"199116
Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn19926
Tugt og utugt på Tåsinge i det 18. århundrede19928
Om kammerherre Nels Juel som godsejer199343
Va æ ei tyøsi?199414
Dn gamle protokol og nøgleroman199567
Samkvem på Tåsinge199730
Tåsinge 1813-1871. Til- og fraflyttere199815
Forbrydelse og straf199925
Tøsingsk dialekt200031
Randbemærkninger 2000200054
Grundlvsfest i Svendborg 1887200148
Om kristentøj og dåbskjoler200154
Tilflyttede integrerede personer 1813-1891200229
Fornavne på Tåsinge 1646-1891200232
Sognestævne på Tåsinge200322
Sæder og skikke på Tåsinge20059
En kostbar brudekjole (doneret af familien Wiggers)200957
Brudekjolens konservering200960
De unge radikale20098
Tåsinges socialdemokrater 1905-2008201070
Venstre på Tåsinge201134
Badekar med badeovn og brusespand201157
Museets skjulte skatte (tekstil- og dragtsamling)201159
Bregninge - Bakkefesten201418
Kvindeegen201522
Musik, dans
Dansen i Skovballe have198779
Og dansen går …198834
Højstuer og dansestuer på Tåsinge199416
J. Mortensens musikalier til de gamle danse199514
Tåsinge Folkedansere gennem 60 år199641
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole200837
Tåsinges nye musikmuseum-kronen på en spillemands
livsværk201348
Håndværk
Povl Fredholm -maler og museumsleder19887
Smedier på Tåsinge198953
Hans Hansen Recke199929
En Tåsinge-bygmester200137
Peder Pedersen Lollik, klokkestøber200149
Bregninge Mølle (møller på Tåsinge)200235
Ventepose Mølle - en vandmølles historie200351
Bjerreby Mølle200657
Skrædderen i tårnet200731
landet Gartneri200741
Kragekær Mejeri 100 år20128
Smeden i nederste Lundby20176
Teknik
Telegrafen i Bregninge198718
Vejtromlen198726
En smedeslægt på Tåsinge199018
Radioterne - (radioens barndom)199150
Rejser, Trafik
En vandgang198773
Post- og rutebilkørsel på Tåsinge 1904-1949199947
Amerikarejsen. En indledning til Søren Lolks breve og
fotos200324
Søren Lolks Amerikarejse 1903. 1. del200325
Søren Lolks Amerikarejse 1903 2. del20046
Fra færge til bro - at mindes, nu 40 år efter200669
Kongen i urskoven201725
Skibsbygning og skibsfart
Udsigt over mine leveår (Lars Andersen Schmidt)198817
Vindeby-Svendborg Færgeriet199122
En sømandshistorie199317
Fra Toulon til Tåsinge - et lykkeligt forlis199338
V.C. Frederiksen - en Troensedrengs levned19956
En Troensedreng står til søs199530
Bådebyggeriet i Lundby199540
"Inga" - en jolle fra Lundby199660
Fra de gode gamle dage199732
Noget om Tåsinges parketter199821
Mere om "Vikings" historie199827
Carl Julius Jensen - en skibsbygger199843
Jagten Louis19996
Kollision på Themsen199963
Mere om en brændeskue fra Vornæs200019
Til søs igen som fuldt uddannet kok20016
Niels Juels Foreningen200141
En redningsbåd på Lunkebugten 182720027
Centaurus201458
"Robinson Crusoe"201619
Konkylierne201770
1940-45
Luftkamp omkring Tåsinge198914
Luftkamp omkring Tåsinge II 1940-1945199037
Luftkamp omkring Tåsinge III 1940-1945199140
Luftkamp omkring Tåsinge IV 1940-1945199248
Sommeren på Tåsinge for 50 år siden199429
Vemmenæs 23. april 1994199438
Da håbet var det, at nogen kæmpede199445
Spredte træk og oplevelser på Tåsinge under 
besættelsen 1940-45200664
Litteratur
Hvad er skrevet om Tåsinge. 1. del198777
Hvad er skrevet om Tåsinge. 2. del198874
Gotisk skrift - hvad er det?198876
Gæstebogen (Bregninge Kirke) 1989198933
Krybskytteri på Tåsinge200761
Taasinge Museum - Emneregister
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
09/11 2018 11:31:47
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >