Forside > Aktuelt
Taasinge Museum - Aktuelt

Aktuelt


Taasinge Museumslaug


indkalder til


Fornyet ordinær generalforsamling


Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00


Sted: Strammelse Brugerlaug, Madsegyden 29, 5700 Svendborg.


Dagsorden:

  

                      Pkt.   1          Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 

                      Pkt.   2          Beretning for Taasinge Museumslaug.

                                            Herunder redegørelse for udsættelsen af generalforsamlingen (GF)

                                            v/formand Keld Thrane.

 

                      Pkt.   3          Beretning for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

                                            v/arkivleder Lone Fallentin.

 

                      Pkt.   4          Fremlæggelse af regnskab for år 2017

                                            v/regnskabsfører Vibeke Henriksen og Lone Fallentin.

 

                      Pkt.   5          Fremlæggelse af budget for år 2018

                                            v/regnskabsfører Vibeke Henriksen.

 

                      Pkt.   6          Indkomne forslag.

1. Forslag om elektronisk nyhedsbrev. Medlemmer skal kunne tilmelde sig elektronisk nyhedsbrev.


2. Forslag til vedtægtsændring:
Paragraf 8 tilføjelse:
(…) Indkaldelse til GF udsendes tillige over elektronisk nyhedsbrev.

 

                      Pkt.   7          Valg til bestyrelsen.

                                            Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer:

 

                                            Alice Høltzel                         Modtager genvalg 

                                            Birthe Christensen                Modtager ikke genvalg

                                            Niels Jørgen Kristiansen       Modtager genvalg

 

                                            Uden for tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer:

 

                                            Lone Fallentin                    Modtager genvalg 

                                     Jette Hundevadt Munk        Modtager genvalg

                                     Christian Johansen             Modtager genvalg

                                     Keld Thrane                       Modtager genvalg
 


 

                                            Valg af 2 suppleanter:

                                           

                                            Peter Haaber                         Modtager ikke genvalg

                                            Erik Sloth                             Modtager ikke genvalg                                                                                           

                      Pkt.   8          Valg af revisor

 

                      Pkt.   9          Evt.TAASINGE MUSEUM

INVITERER TIL SPÆNDENDE

KONCERT

TORSDAG DEN 29. november 2018 KL. 19.00.

Da pladsen er begrænset  er tilmelding nødvendig.

Senest fredag den 23. november på mail til

Keld Thrane

Entre 100 kr. 

Der kan købes forfriskninger i pausen.


 
  
 
Hvirvlende valse, glade polkaer, groovy jigs, fyrige reels og hæsblæsende hopsaer, nykomponerede numre og gamle dansemelodier. Det er nogle af ingredienserne du vil opleve til koncert med den internationale violintrio ”3 Fiddlers, 3 Traditions”, bestående af Ruthie Dornfeld, Jamie Fox og Kristian Bugge.
 
Ruthie Dornfeld er expert på amerikansk old time og spiller ligeledes et stort repertoire af keltisk og skandinavisk musik. Hun har optrådt og undervist i over fyrre år i hele USA samt i Danmark, Irland, Frankrig, Ungarn, Finland, Brasilien og på Cuba. Hun har været gæstelærer på Sibelius Akademiet i Helsinki og folkemusikuddanelsen i Odense og er kendt fra grupper som American Café Orchestra, The Poodles oma. Se mere på www.ruthiedornfeld.com
 
Jamie Fox er en af de mest aktive yngre violinspillere indenfor Métis traditionen, som er en del af de nordamerikanske indianeres folkemusik. Métis musikken bygger på rødder fra Keltisk, Fransk og nordiske traditioner, blandet med indianske trommerytmer og stepdans. Jamie er vokset op med violinen og har spillet i og turneret med familiens gruppe "The Fox Family".
 
Kristian Bugge har specialiseret sig i de danske folkemusik traditioner og er meget aktiv i Danmark, Skandinavien og Nordamerika både som musiker og underviser. Allerede i 2006 modtog han "Årets folk debut" og "Årets folk instrumentalist" ved DMA Folk. Siden er han blevet en af de mest prisbelønnede folkemusikere herhjemme, med ikke mindre end 9 DMA-priser for arbejdet med hans bands og projekter. Mere info via www.kristianbugge.com 
 
De tre har spillet en række koncerter i det vestlige USA og Canada. I februar 2017 var de på deres første turné i Danmark og udgav i den forbindelse deres første trio cd. Her kan du lytte nogle numre fra den: www.soundcloud.com/3fiddlers 
EFTERÅRSFERIEN 2018


Taasinge Museum deltager i Tåsinge Æblefestival.


Vi har åbent søndag den 14. og onsdag den 17. oktober 2018 kl. 10.00 - 15.00.


Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre gode oplevelser på Taasinge Museum.

Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg og historieoplæsning.

Find svar på forskellige opgaver.

Besøg også museets lille æblehave med eksempler på sorter fra Tåsinge. Der vil være mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. 

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.


Gratis for børn op til 15 år. Voksne 40 kr.


Nedenstående blev en rigtig hyggelig aften i Bregninge Bakker med en veloplagt borgmester Bo Hansen som festtaler for de ca. 250 gæster der var kommet. Ganske overvældende. Gæsterne støttede museet ved at købe Mai-Britt Schultz flotte akvarel samt købe flittigt ind i boder og lotteri. Derved blev det en meget indbringende aften for museet. Tusind tak!Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

onsdag den 4. juli 2018 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand og kaffe.

Der er gratis adgang til museet denne aften, hvor aftenens festtaler er

Svendborgs borgmester Bo Hansen (S)Nedenstående frivilligdag blev en rigtig positiv dag for Taasinge Museum. 8 frivillige mødte op og efterfølgende har 6 meldt sig til at hjælpe museet med mange forskellige aktiviteter. Det er vi meget glade for, og ser frem til et godt samarbejde med de nye frivillige.


Endvidere har flere doneret større beløb til Taasinge Museumslaug. Det er vi dybt taknemmelige for, da det bevirker, at vi kan drifte resten af året.


Samtidig har kunstneren Mai - Britt Schultz, Kragekær Kunstskole her på Tåsinge, doneret en flot akvarel, der kan købes i museumsbutikken for 200 kr. 

Trykningen er doneret af Mark & Storm Grafisk, Ringe. 

Efterårets æggekagespisning for alle de frivillige med ledsager er doneret af Restaurant Møllen, Bregninge.


Tusind TAK til alle!


Som beskrevet nedenfor er Taasinge Museum 

kommet i en speciel situation. Opsparingen og årets driftskapital er væk, så der er brug for øget frivillig hjælp til museets daglige drift.Derfor arrangerer vi en 


FRIVILLIGDAG


mandag den 14. maj 2018 fra kl. 10 til 16. 


Vi starter dagen med kaffe og en orientering om museet.


Derefter har du mulighed for at gå rundt og se om det frivillige arbejde er noget for dig. Der er mange aktiviteter, hvor du kan være behjælpelig. Der er brug for en indsats inden for de almindelige håndværksfag, tømrer, murer, maler m.m. Vi er ved at bygge et nyt skur til de geder og får, der afgræsser Bregninge Bakker, som også hører under Taasinge Museum.

Der skal slås græs i det store område med offentlig adgang. Der er kontorarbejde, havearbejde, kustodevagter sommeren over og guidning af museets gæster samt opstilling af nye udstillinger, hvis det har din interesse. Du har store muligheder for at sætte dit præg på arbejdsområdet.


Vi har et godt socialt samvær hver mandag, hvor vi mødes på museet. I mandags var der mødt 32 frivillige!


Vel mødt med ønsket om at gøre en indsats for vort lokale museum.


Hvis du har lyst til at støtte på anden måde, koster et medlemskab af museumslauget 170 kr. om året, hvor Tåsinge Årbog og fri adgang til museet er inkluderet.


Venlig hilsen

BestyrelsenUddybende kommentarer til aflysningen af generalforsamlingen.

 

Taasinge Museumslaug måtte aflyse årets ordinære generalforsamling den 22. marts 2018. Den 22. marts om formiddagen blev vi af en advokat informeret om, at et markant stort beløb var forsvundet fra museets aktiver, og vores eksterne regnskabsfører havde meldt sig til politiet.

Dette startede et større udredningsarbejde med gennemgang af museets bankkonti.

 

Deraf fremgik det, at museets egenkapital var væk.

 

Der er nu indledt en straffesag ved politiet, som arbejder på at danne sig et overblik over besvigelserne. Politiet meddeler, at det er en stor opgave, der vil tage nogen tid. 

 

Lige nu pågår et større arbejde med at opstille et præcist regnskab for 2017. Det har vist sig, at regnskabet for 2017 er ført meget lemfældigt af regnskabsføreren. Museets revisionsfirma EY hjælper til med at få et nyt regnskab på plads.

 

Når det foreligger, vil der blive indkaldt til en fornyet ordinær generalforsamling.

 

Igennem mange år har museets betalinger foregået på den måde, at regninger er sendt digitalt til regnskabsføreren, der så har betalt dem. Ordningen er baseret på ubetinget tillid til, at alle regninger blev betalt. Bestyrelsen har ikke kigget regnskabsføreren over skulderen. Ganske på samme måde, som mange andre foreninger kører det på.

En ordning den nuværende bestyrelse har overtaget efter at have kørt i mere end 25 år uden problemer. Da vi fik ny regnskabsfører for 3 år siden ændredes ordningen ikke, men kørte uændret videre.

 

Bestyrelsen har fået ændret proceduren, så der fremover altid er 2 der skal konfirmere en betaling.

 

Nordea har hjulpet med en kassekredit på 100.000 kr. til rådighed resten af 2018. Den genforhandles omkring 1. juni for en forhøjelse.

 

Museet har som sædvanligt åbent fra 1. juni til 31. august og sommerens kustodevagter klares for det meste af frivillige, der ulønnet passer museet.

 

Tåsinge Årbog 2018 udkommer som planlagt til efteråret.

 

Alle de aftaler, der indebar udgifter for museet resten af 2018, er aflyst med stor forståelse fra de implicerede firmaer.

 

Det har været en hektisk tid siden aflysningen. Derfor melder vi først ud nu. Mange møder med bank, revision, politi og advokat skulle til, før vi havde et nogenlunde overblik over, hvad vi skal gøre.

 

Vi håber, at denne gennemgang af hændelsesforløbet rækker her og nu. Den kommende retssag vil selvfølgelig afdække det hele.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Keld Thrane

 

Den 2. maj 2018
Referat af indkaldt generalforsamling, som blev aflyst.

   Velkomst af formand Keld Thrane, der meddelte de fremmødte, at generalforsamlingen er aflyst på grund af manglende regnskab fra museumslaugets eksterne regnskabsfører.

I henhold til samtale med museets advokat Verner Sørensen, Svendborg, blev det meddelt, at der er fundet uregelmæssigheder omkring museets aktiver, og der pågår en undersøgelse, herunder inddragelse af politiet.

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden:

Pkt.  1    Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Pkt.  2    Beretning for Taasinge Museumslaug
               v/formanden

Pkt.  3    Beretning for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
              v/arkivlederen

Pkt.  4    Fremlæggelse af regnskab for 2017
               v/regnskabsføreren

Pkt.  5    Fremlæggelse af budget for 2018
               v/regnskabsføreren

Pkt.  6    Indkomne forslag

Pkt.  7    Valg til bestyrelsen

               Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer:

                       Alice Høltzel                       Modtager genvalg
                       Birthe Christensen              Modtager genvalg
                            Niels Jørgen Kristiansen    Modtager genvalg     
                 
               2 suppleanter:
                              Erik Sloth                           Modtager ikke genvalg
                              Peter Haaber                       Modtager ikke genvalg

Pkt.  8    Valg af revisor

Pkt.  9    Evt.
Evt. forslag senest 8 dage før til formanden.

BestyrelsenTAASINGE MUSEUM

SANG- OG FORTÆLLEAFTEN

PÅ MUSEET I BREGNINGE

TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2018 KL. 19.30

                                                    

Her vil organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, fortælle om Jeppe Aakjær. Herudover vil de mange af Aakjærs sange vi skal synge blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min Bitte-tid" og "Før det dages".

Mange fra ventelisterne fra de forrige Aakjær - aftner har tilmeldt sig, så der er ganske få pladser tilbage d.d. (9/1).

Entré 50 kr. incl. kaffe og kage.

Tilmelding senest 5/2 til Keld Thrane på mail: kt@lundbymail.dk

Bestyrelsen

Det blev igen en hyggelig sangaften på museet i Bregninge. Et mindre frafald på grund af influenza gjorde, at omkring 20 gæster mødte op. De oplevede en lang række af Aakjærs sange akkompagneret af en veloplagt Povl Balslev.TURISTSÆSONEN ER SLUT OG DET HAR VÆRET EN SÆSON MED NOGENLUNDE DET SAMME BESØGSANTAL, SOM VI PLEJER. ALTSÅ EN TILFREDSSTILLENDE SÆSON.


Taasinge Museum
i
EFTERÅRSFERIEN 2017

Søndag den 15. oktober og onsdag den 18. oktober 10-15

Sjov med æbler, gamle lege og gode oplevelser

Tag børn og børnebørn med, se museet og nyd det skønne område i Bregninge Bakker.
Ringspil, snoreleg, tøndebånd, stylter og kuglespil.

Rebslagning vises dagen igennem.

Find svar på forskellige opgaver.

Børn gratis adgang.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Vi deltager desuden i Tåsinge Æblefestival med aktiviteter med æbler.


127 gæster tog imod invitationen til at besøge Taasinge Museum i efterårsferien. Et ganske godt resultat, som vi er meget tilfredse med.

Taasinge Museum
 
inviterer til sang- og fortælleaften på
museet i Bregninge Bakker om

 JEPPE AAKJÆR

Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.30

UDSOLGT UDSOLGT UDSOLGT UDSOLGT

Pr. 14/10.
   Organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, vil underholde med sange og fortællinger om Jeppe Aakjær.

   I 150 året for den jyske digters fødsel blev koncerten aflyst på grund af sygdom.

Nu er vi igen klar med sang- og fortælleaftenen om Jeppe Aakjær.


 Mange af hans sange er sat i musik af fynske komponister, og der vil blive fortalt om Aakjærs samarbejde med disse ligesom flere af hans sange vil blive sunget som fællessange.


   Herudover vil sangene blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min bitte-tid" og "Før det dages".

 

Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig.


Senest mandag den 30. oktober til Keld Thrane på kt@lundbymail.dk

 

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

 

Bestyrelsen


Ovennævnte blev en rigtig god "højskoleoplevelse" med fællessang, fortælling og oplæsning af en veloplagt Povl Chr. Balslev. Der var en god stemning med fuldtonende fællessang i det lille intime musikmuseum.

Organist Povl Chr. Balslev
Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

tirsdag den 4. juli 2017 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand og kaffe.

Der er gratis adgang til museet denne aften, hvor aftenens festtaler er museumsinspektør
 
Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum.

 Smugleri har været en sydfynsk folkesport fra middelalderen til i dag, hvor det i lang tid er blevet betragtet som sjove historier. Men det er mere end det. Smugleriet er en fantastisk indgang til at forstå fortidens mennesker og os selv lidt bedre.
Årets festtaler vil tage dig tættere på smugleriet som fænomen - fra middelalderens smugleri af kvæg til spritruterne i 60'erne. Og løfte sløret for en mulig forbindelse til den højt besungne danske tillid.Ovenstående blev en ganske hyggelig aften trods en blæsende kold vind ind fra vest. Omkring 200 deltog, hvor mange af os kunne genkende os selv i fortællingerne om datidens spritruter i det sydfynske.

TAASINGE MUSEUM


åbner den kommende turistsæson torsdag den 1. juni 2017 kl. 11 - 16.

Museet har i vinterens løb rokeret om og opsat nye udstillinger i

"Folkemindesamlingen"
(begge etager)

Det overordnede princip i den nye udstilling er gennem temaet "De 4 aldre" at vise hele livet fra vugge til grav. At beskrive Tåsinges befolkning for 100 til 150 år siden med kirken, skolen, traditioner, håndværk og derved få fortalt om den flotte dragtsamling, de fine håndarbejder, som er skabt af flittige hænder. Alt sammen i museets samlinger.

Hele folkemindesamlingen emmer af historier om "tøsingernes" levemåde.


"De 4 aldre"

I 1800-tallet og først i 1900-tallet havde menneskelivet 4 aldre, der hver var forbundet med kirkelige handlinger:

                       

   Dåb: Porten til barndommen                                  Konfirmation: Porten til ungdommen

                  

   Bryllup: Stifter familie, Bryllupstraditioner            Begravelse: Alderdommens afslutning

    
Udpluk af øvrige udstillinger i Folkemindesamlingen

Fra børns verden: Vugge og legetøj. Klinkbygget vugge lavet af bådebygger Jensen i Lundby til sin broderdatter. 


        

   Øens store lokalhistoriker Valdemar Jensen              Forskelligt håndværktøj

        

   Malermester Reckes værksted                             Skolestue med rekvisitter fra øens skoler

        

   Skomagermester Oluf Madsens værksted              Smedeværktøj

         

   Urmager Eluf Fischer Nielsens værksted                Udtræksskuffer med forskellige tekstiler"Lammedag" i Bregninge Bakker på Tåsinge


Lørdag den 27. maj fra 10 til 12

er der "Lammedag i Bregninge Bakker", hvor ejeren af de udsatte får, Rasmus Drabe, vil fortælle om racen, hvordan man læser deres humør, ser hvordan og hvorfor man øremærker dem og så selvfølgelig får mulighed for at klappe et lam.

Tag derfor gerne børnene med.

Arrangementet er ganske gratis.Taasinge Museums bestyrelse

Mere om nedenstående på Taasinge Museumslaug/Bestyrelsen
Nyvalgt: Christian Johansen, Sundbrovej 45, 5700 Svendborg

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden:

Pkt.  1    Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Pkt.  2    Beretning for Taasinge Museumslaug
               v/formand Keld Thrane

Pkt.  3    Beretning for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
              v/arkivleder Lone Fallentin

Pkt.  4    Fremlæggelse af regnskab for 2016
               v/regnskabsfører Mathias Andersen

Pkt.  5    Fremlæggelse af budget for 2017
               v/regnskabsfører Mathias Andersen

Pkt.  6    Indkomne forslag

Pkt.  7    Valg til bestyrelsen
               Efter tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer:
                  Jette Hundevadt Munk          Modtager genvalg
                  Lone Fallentin                       Modtager genvalg
                  Jonna Fredberg                      Modtager ikke genvalg
                  Keld Thrane                          Modtager genvalg
               2 suppleanter:
                  Erik Sloth                              Modtager genvalg
                  Peter Haaber                          Modtager genvalg

Pkt.  8    Valg af revisor

Pkt.  9    Evt.
Evt. forslag senest 8 dage før til formanden.

Bestyrelsen


TAASINGE MUSEUM

INVITERER TIL SPÆNDENDE

KONCERT

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017 KL. 19.30

Da pladsen er begrænset  er tilmelding nødvendig.

Senest fredag den 3. februar på mail til

Keld Thrane

Entre 100 kr. incl. en forfriskning i pausen.MED 3 FIDDLERS 3 TRADITIONS3 Fiddlers 3 Traditions er et skønt og livsbekræftende bekendtskab!

Foruden at være eminente musikere er de også tre stærke og vindende personligheder med hjertet på rette sted, og de forstår at skabe en super god stemning og kontakt til publikum.

Det er inderlige valse, glade polkaer, groovy jigs, fyrige reels og hopsaer og både nykomponerede numre og gamle dansemelodier.

Dette er nogle af ingredienserne du vil opleve til koncert med denne internationale trio – og er der plads til det, kan der naturligvis også danses!

 

Kristian Bugge er en af Danmarks bedste folkemusikere og har specialiseret sig i de danske folkemusiktraditioner.

Han er både som musiker og underviser meget aktiv og efterspurgt i bl.a. Danmark, Skandina-vien og Nordamerika.

Allerede i 2006 modtog han "Årets folk debut" og "Årets folk instrumentalist" ved DMA Folk.

Siden er han blevet en af de mest prisbelønnede folkemusikere herhjemme med ikke mindre end 9 DMA priser for arbejdet med sine bands og projekter.

Se mere på www.kristianbugge.com

 

Ruthie Dornfeld er en ekseptionel musiker, er ekspert i den amerikansk old time og spiller ligeledes et stort repertoire af keltisk og skandinavisk musik.

Hun har optrådt og undervist i over fyrre år i hele USA samt i Danmark, Irland, Frankrig, Ungarn, Finland, Brasilien og på Cuba.

Hun har været gæstelærer på Sibelius Akademiet i Helsinki og folkemusikuddannelsen i Odense og er også kendt fra grupper som American Cafe Orchestra, The Poodles og mange andre.

Se mere på www.ruthiedornfeld.com

 

Jamie Fox er en af de mest aktive og kendte yngre violinspillere indenfor Métis traditionen, som er en del af de nordamerikanske indianeres folkemusik.

Métis musikken bygger på rødder fra keltisk, fransk og nordiske traditioner blandet med indianske trommerytmer og stepdans. Jamie er vokset op med violinen og har bl.a. spillet og turneret med familiens gruppe "The Fox Family".


De tre outstanding musikere har netop været i studiet for at indspille de første numre til deres kommende cd.

 

Præsentationsvideo 3 fiddlers 3 traditions video (medley)

Se mere på www.3fiddlers3traditions.com  og  www.facebook.com/3fiddlers


Ovenstående blev en forrygende aften på Taasinge Museum. Totalt udsolgt. De 3 musikere var hver især meget velspillende og absolut i toppen af folkemusikken her og nu. Vi oplevede en meget varieret koncert med forskellige traditioner grundigt fortalt/formidlet af de deltagende, og vel oversat af Kristian Bugge.

Taasinge Museum

i

EFTERÅRSFERIEN 2016

Søndag den 16. oktober og onsdag den 19. oktober 10-15

Sjov med æbler, gamle lege og gode oplevelser

Tag børn og børnebørn med, se museet og nyd det skønne område i Bregninge Bakker.
Ringspil, snoreleg, tøndebånd, stylter og kuglespil.

Rebslagning vises dagen igennem.

Find svar på forskellige opgaver.

Børn gratis adgang.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Vi deltager desuden i Tåsinge Æblefestival med aktiviteter med æbler.


Taasinge Museum inviterer til sang- og fortælleaften på
museet i Bregninge Bakker

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.30


I dag torsdag den 20/10 må vi melde ALT UDSOLGT.

GRUNDET SYGDOM  MÅTTE VI DESVÆRRE AFLYSE AFTENEN. VI HÅBER, AT KUNNE TILBYDE FOREDRAGET EN ANDEN GANG.   Organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, vil underholde med sange og fortællinger om Jeppe Aakjær.

   I år fejres det, at det er 150 år siden den jyske digter blev født. Mange af hans sange er sat i musik af fynske komponister, og der vil blive fortalt om Aakjærs samarbejde med disse ligesom flere af hans sange vil blive sunget.

   Herudover vil sangene blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min bitte-tid" og "Før det dages".

 

Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig. Senest 24. oktober til Keld Thrane tlf. 29438129 eller kt@lundbymail.dk

 

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

 

Bestyrelsen
Børnefolkedans 3. juli

I Svendborg Kommune er der en lang række sommeraktiviteter for kommunens skolebørn.
Som en del af det tilbyder Taasinge Museum børnefolkedans ved museet i Bregninge Bakker søndag den 3. juli kl. 14.00 og ca. 1 time frem.

Folkemusikgruppen "Fynboerne" fra Odense kommer og instruerer og spiller til dansen, der foregår på plænen ved museet.

Museet har gratis adgang denne dag, og der er ingen tilmelding til dansen, hvor alle er velkomne.
Der kan købes is, kaffe/vand og kage.
Alder: Fra 6 år.
Påklædning: Almindeligt tøj.

Mødested: Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg

Det blev en hyggelig og festlig eftermiddag i bakkerne med børnefolkedans leveret af 2 dygtige musikere fra Folkemusiklauget "Fynboerne" fra Odense. De havde valgt et passende program til mindre børn og det gjorde stor lykke. Da dansen var ved at være færdig begyndte det at regne, og vi måtte trække ind i det opstillede telt, hvor festlighederne fortsatte med børnesange spontant spillet af musikerne. Meget fint!
I alt deltog 14 børn med deres respektive voksne. I alt 32 dansede incl. voksne par. Meget tilfredsstillende.

              
   
Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

mandag den 4. juli 2016 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand, kaffe og kage.
Der er gratis adgang til museet denne aften.

Årets festtaler er Svendborg Kommunes borgmester Lars Erik Hornemann.


Årets sommerfest havde tilslutning af ca. 300 mennesker, der havde en hyggelig aften i Bregninge Bakker med folkedans, fællessange, boder med drikkelse og æbleskiver som traditionen siger her på stedet. Netop traditioner havde borgmesteren som tema i en del af sin tale, der afsluttedes med oplistning af de kommende tiltag i Svendborg Kommune. En hyggelig aften i bakkerne med god stemning og godt vejr, som vi jo ikke kunne regne med op til den 4. juli, hvor det regnede den 3. og 5. De sidste 10 år har der været fint vejr i Bregninge Bakker den 4. juli!!

                         

                                            
Ny udstilling (2016)

i

Folkemindesamlingens tekstilafdeling

"Livets store fester"

Temaet er bryllup og barnedåb.
Der udstilles brudepar fra 1900 og 1935, og der fortælles om traditioner gennem tiderne både ved bryllup og barnedåb.

       
                            1900                                                                    1935

Afdøde urmager, Eluf Fischer Nielsens, værksted er doneret til museet og vises nu med mange specielle værktøjer og spændende effekter.


Det gamle kastanjetræ, der stod ved indgangen, er blevet fældet. Det var sygt og i fare for at vælte ind i huset ved en kraftig storm.
Nu fremstår indgangspartiet lyst og åbent og giver et flot syn ind til alle museets afdelinger.

Børnefolkedans 3. juli

I Svendborg Kommune er der en lang række sommeraktiviteter for kommunens skolebørn.
Som en del af det tilbyder Taasinge Museum børnefolkedans ved museet i Bregninge Bakker søndag den 3. juli kl. 14.00 og ca. 1 time frem.

Folkemusikgruppen "Fynboerne" fra Odense kommer og instruerer og spiller til dansen, der foregår på plænen ved museet.

Museet har gratis adgang denne dag, og der er ingen tilmelding til dansen, hvor alle er velkomne.
Der kan købes is, kaffe/vand og kage.
Alder: Fra 6 år.
Påklædning: Almindeligt tøj.

Mødested: Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg

Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

mandag den 4. juli kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand, kaffe og kage.
Der er gratis adgang til museet denne aften.

Årets festtaler er Svendborg Kommunes borgmester Lars Erik Hornemann.

Generalforsamlingen herunder havde deltagelse af 24 medlemmer, der genvalgte alle, der var på valg. Efter generalforsamlingen blev der vist 3 gamle film fra Tåsinge af Taasinge Lokalhistoriske Arkiv.


 

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag senest 3 dage før til formanden.

Bestyrelsen
TAASINGE MUSEUM BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2016.

Sangaftenen herunder havde fuldt hus til en hyggelig og interessant aften med korte fortællinger om forfatterne og en udtryksfuld visesang af Ole Larsen akkompagneret virtuost og varieret af Jutta Bay. Indimellem havde publikum lejlighed til at synge med på en perlerække af kendte sange i et musiklokale med en meget fin akustik.

SANGAFTEN PÅ TAASINGE MUSEUM

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 1930

Åbner Taasinge Museum igen Musikhuset og inviterer til en sangaften, denne gang med lokale aktører: Jutta Bay på klaver og Ole Larsen, sang.

Der vil være solosang med sange af Benny Andersen og Halfdan Rasmussen og fortælling om deres liv. Benny Andersen blev 85 år i 2014 og Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015.

Desuden vil der være fællessang med bl.a. gamle "Taasingesange", samt hygge og kaffe med kage.

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig på 29438129 eller kt@lundbymail.dk senest mandag den 25. januar.

 

 

 

 

 

Aftenen herunder blev en dejlig aften med fortælling, oplæsning og fuldtonende sang.

Taasinge Museum inviterer til en aften om komponisten

Carl Nielsen

torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30

på museet i Bregninge Bakker

!!!ALT OPTAGET PR. 31/10!!!!

Entré 50 kr. incl. kaffe/kage i pausen. Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig til 29438129 eller kt@lundbymail.dk senest mandag den 2. november.

Aftenen vil ta' udgangspunkt i: Den fynske spillemand".

Carl Nielsen fejres i 2015 i anledning af 150 året for sin fødsel. Danmarks nok mest kendte komponist startede sin musikalske karriere på Fyn, og hans første optræden var som spillemand sammen med sin far Niels "Maler" Jørgensen. Hvordan hans opvækst påvirkede hans senere karriere og hvordan han opfattede både spillemandsmusikken, sangene han komponerede samt hans store symfoniske værker vil organist ved Vor Frue kire, Svendborg, Povl Chr. Balslev denne aften fortælle om - og så skal der både lyttes til musik og synges - for som CN sagde: "at forklare musik blot ved ordets hjælp er umuligt".

 

 

Taasinge museum blev besøgt af 144 gæster de 2 dage der var åbent i efterårsferien.

     

Efterårsferien nærmer sig på Taasinge Museum

Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre oplevelser.

Taasinge Museum har åbent 2 dage i efterårsferien 2015

Søndag den 11. oktober og onsdag den 14. oktober kl. 10 - 15.

Tag børn og børnebørnbørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd og snoreleg m.m.

Æblefestival med forskellige aktiviteter med æbler. Se et kort over Tåsinge lavet af æbler. Der er mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning.

Kaffe, sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge

 

Taasinge Museum har lukket for den ugentlige åbning. Turistsæsonen har været nogenlunde som tidligere år med pænt besøg.

Der er altid åbent for grupper efter aftale.

 

Taasinge Museum

inviterer til sommerfest i Bregninge Bakker

lørdag den 4. juli 2015 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse den 4. juli 1958 i festligt og hyggeligt samvær ved museet i Bregninge bakker med boder, folkedans, fællessange og festtale.

I år er det lykkedes os at få den kendte foredragsholder og medstifter af "Oprør fra Udkanten", Finn Slumstrup, Ærø til at holde festtalen. Finn Slumstrup er forfatter og tidligere formand for Grænseforeningen. Han er uddannet lærer og har været højskolelærer i Snoghøj og Askov samt højskoleforstander på Vallekilde Højskole. Han var kanalchef på DR P1 i perioden 1991-1999. Fra 1999-2003 formand for Statens Musikråd. Finn Slumstrup har skrevet 20 bøger.

Festtalen vil bl.a. omhandle de tanker, der ligger bag "Oprør fra Udkanten", som er et forsøg på at mobilisere græsrødderne og det folkelige Danmark.

Til det formål er der afholdt en konference i Ærøskøbing i 2014 og en nyligt udkommet bog om den skandaløse skævvridning af Danmark, hvor bycentre bliver overbefolket og vanskeligt beboede med trafikkaos til følge, mens fraflytningne fra udkanten fører til at institutioner nedlægges og infrastrukturen forsømmes. Der mangler en bevidst politisk stillingtagen til den grasserende opdeling af Danmark. 

Sidste nyt! I starten af juni fik de to oprørere fra Ærø, Viggo Mortensen og Finn Slumstrup, årets "Bland dig Prisen 2015" for deres sag, som de har sat på nationens dagsorden. Nemlig den sag, der handler om, at Danmark er i færd med at blive skævvredet, ja, måske ligefrem i færd med at knække over i to dele, som chefredaktør Per Westergård  gav som juryens begrundelse for prisen.

Finn Slumstrup

 

Taasinge Museum åbner den nye sæson tirsdag den 2. juni 2015.

Museet er åbent fra kl. 11.00 til 16.00.

Museet har den store glæde at de kommende gæster kan se et nyt og flot stråtag på

"Skipperhjemmet".

                 

                                        

                                                     "Et tidsbillede fra 1915"                                  

                                Ny udstilling i anledning af 100 - året for kvindernes valgret  

Nedenstående foredrag blev meget spændende med indblik i 3 unge sønderjyders deltagelse i "Den store Krig", som 1. Verdenskrig kaldtes dengang. Der blev sunget sange fra den tid efter 25 Højskolebøger, doneret af Fynske Bank, Svendborg, akkompagneret af et digitalklaver, doneret af Tuborgs Grønne Fond. 34 gæster havde tilmeldt sig = fuldt hus!

                  

 

Foredrag på Taasinge Museum

Torsdag den 20. november kl. 19.30. Entré 50 kr. incl. kaffe og kage

"Danske sønderjyder i tysk uniform. 1914- 18"

I år markerer vi med god grund det for Danmark skæbnesvangre år 1864, da den nordlige del af hertugdømmet Slesvig gik tabt, og landet blev mindre end nogensinde før. Krigen kostede dyrt i tab af unge, livsduelige mænd. ”Seks tusind unge sønners liv blev dine løsepenge”, som Henrik Pontoppidan synger i sin genforeningssang.

Ikke så mange tænker vist på, at der i ”Den store krig”, som sønderjyderne kalder den Første Verdenskrig, 1914 -  18, faldt endnu flere dansksindede soldater end i 1864, og mange kom hjem med voldsomme ar på legeme og sjæl. I sit foredrag fortæller cand. theol. Erik Sloth om tre soldaterskæbner fra krigen og om det, den kom til at betyde for dem og deres familier hjemme i Nordslesvig.

Begrænset plads, så tilmelding er nødvendig til 62 54 17 61/29 43 81 29 eller kt@lundbymail.dk


HUSK:  Kom og besøg os på

Arkivernes Dag

Lørdag d. 8. november 2014

Åbent hus kl. 13-17 på 

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

Biblioteksvej 1, Landet


 

Efterårsferien 2014 nærmer sig på Taasinge Museum

Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre oplevelser.

Taasinge Museum holder åbent to dage i efterårsferien med forskellige aktiviteter. Søndag den 12. oktober og onsdag den 15. oktober kl. 10-15. Tag børn og børnebørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg m.m. Som noget nyt i år er der forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge

Det blev en rigtig god uge med 155 gæster!
Nedenstående aften blev en stor succes med 320 gæster, der havde en hyggelig aften i Bregninge Bakker med en meget inspirerende og engageret festtale af Mai-Britt Schultz, der talte om forankring i historien igennem daglig opmærksomhed på, at vi alle hver dag er en del af den.


NYT! NYT! NYT!

Desværre har Mylenberg meldt afbud i sidste øjeblik.

I stedet er det lykkedes at få kunstner og forfatter Mai-Britt Schultz til at springe til med meget kort varsel. Tusind tak for det!

Taasinge Museums Stiftelsesfest

Taasinge Museum afholder traditionen tro sommerfest

torsdag den 4. juli 2014 kl. 19.00

ved museet i Bregninge Bakker.

I år med festtale af chefredaktør på Fyns Amts Avis i Svendborg og politisk kommentator

Troels Mylenberg

NYT! NYT! NYT!

Desværre har Mylenberg meldt afbud i sidste øjeblik.

I stedet er det lykkedes at få kunstner og forfatter Mai-Britt Schultz til at springe til med meget kort varsel. Tusind tak for det!

Efter af have overværet folkedans og festtale vil der blive lejlighed til at se hele museet, hvor der er sket flere fornyelser i år bl. a. i tekstiludstillingen. I anledning af 200-året for skoleloven af 1814 er der også ved siden af den eksisterende skolestue etableret en udstilling om de mange skoler på Tåsinge gennem tiderne. I tekster, billeder og skolerekvisitter fortælles historien.  

I aftenens løb vil Tåsinge Folkedansere og Tåsinge Musikanterne underholde, og der vil være fællessang og hyggeligt samvær, hvor der kan købes æbleskiver, kaffe, kage, øl, vand og vin samt amerikansk lotteri med mange fine gaver sponsoreret af lokale firmaer og forretninger.

Gratis adgang.

 

 

Taasinge Museum

Sommeren er over os. Taasinge Museum åbner den 1. juni 2014.
I år med nye spændende udstillinger.

Skoleudstilling

I anledning af 200-året for skoleloven af 1814 har Taasinge Museum lavet en udstilling, der i tekst og billeder viser skoleudviklingen på Tåsinge helt fra 1700-tallet, fra degneskolerne til centralskolerne. Der er plancher med billeder af skoler og også nogle elevbilleder fra 1890 til 2003. Der vises desuden skolebøger og -rekvisitter fra 1777 til midten af 1900-tallet. Udstillingen er placeret i kælderen i Folkemindesamlingen ved siden af den eksisterende skolestue, hvor interiøret er samlet fra de tidligere mange skoler på Tåsinge.

     

 

      

 

      

 

Nyopsat tekstiludstilling

     

  

Musikhuset

I Musikhuset sker der ting og sager. Vi viser endnu flere effekter og etablerer et moderne audiovisuelt system, så gæsterne kan nyde instrumenternes musik og få viden om dem på deres vej rundt i huset. Herunder link til musikudstillingens app.

http://www.taasingemusikmuseum.dk

 

Blinde Anders' klarinet

Taasinge Museum har her i foråret 2014 fået skænket endnu et klenodie: Blinde Anders' klarinet. Her overrakt til Bent Nielsen af Ulrik Højgaard Hansen, Hjallese. Klarinetten har en helt særlig historie, idet Blinde Anders var en respekteret spillemand på Midtfyn, som spillede sammen med komponisten Carl Nielsens far Niels "Maler" Jørgensen. Der havde Carl Nielsen som barn sin debut som musikant. Forbindelsen mellem Blinde Anders og Carl Nielsen er veldokumenteret, da Carl Nielsen i "Fynsk Forår" indlagde en sang om "Den blinde spillemand". Iøvrigt er Anders også omtalt i Carl Nielsens erindringer. Bent Nielsen gav sig selvfølgelig straks til at afprøve den historiske klarinet, inden han gav den videre til museet.

 

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00

Taasinge Museum, Bregninge Bakker

Efter generalforsamlingen vil kunstner og forfatter Mai-Britt Schultz holde foredrag om

"Glæden ved historiens vildveje"

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag senest 3 dage før til formanden.

Bestyrelsen

 

 

 

Taasinge Museum

Inviterer til fortælle- og sangaften

torsdag den 6. februar kl. 19.00 på museet i Bregninge

Museet har i den nye bygning Musikhuset udstillet komponisten Oluf Rings klaver fra 1858, så vi synes, at det er oplagt at holde en aften med fortælling om Oluf Ring og synge nogle af hans kendte sange. Derfor har vi inviteret Povl Chr. Balslev til at forestå aftenen.

  

                           

   Oluf Ring                                         Rings klaver fra 1858                           Povl Chr. Balslev

"Syng med os"

Sådan hed en række radioudsendelser i 1930'erne arrangeret og tilrettelagt af komponisten Oluf Ring, som var lærer på Skårup Seminarium. Udsendelserne blev stoppet, da krigen brød ud, men grunden var lagt til alsang under besættelsen.

Povl Chr. Balslev, der til daglig er organist og klokkenist ved Vor Frue kirke i Svendborg, og tidligere har bl.a. udgivet en bog om komponisten Thorvald Aagaard, har i den sidste tid søgt materiale om Oluf Ring, opsamlet anekdoter om ham.

Balslev har besøgt Rings barnebarn, der nu bor i Askov, samt været i kontakt med filmskaberen Børge Ring, der bor i Amsterdam og som er søn af Oluf Ring.

Povl Chr. Balslev vil denne aften fortælle lidt om, hvad han har fundet frem om "komponisten og sangformidleren Oluf Ring" - og så skal der selvfølgelig synges!

Da der er begrænset plads er tilmelding meget nødvendig.

Senest den 3. februar til Keld Thrane (62 54 17 61) eller kt@lundbymail.dk

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

Museumsbestyrelsen

 

 

Fortælleaften

FOLK I BREGNINGE 1920-50

En fortælleaften med Birthe Eriksen, der er født i Bregninge i 1917 som datter af sadelmager, musiker og biografejer Preben Christensen.

Oplæg ved Jens Hagen Eriksen

Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg

Entre incl. kaffe og kage 50 kr.

Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig.

Til Keld Thrane (62 54 17 61) eller

kt@lundbymail.dk

 

 

Efterårsferien 2013

Taasinge Museum har åbent 2 dage i efterårsferien.

Søndag den 13. oktober og onsdag den 16. oktober kl. 10 - 15.

Tag børn og børnebørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd og snoreleg m.m.

Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

 

 

 

Taasinge Museums Stiftelsesfest

Taasinge Museum afholder traditionen tro sommerfest

torsdag den 4. juli 2013 kl. 19.00

ved museet i Bregninge Bakker.

I år med festtale af historiker cand. mag. Rasmus Dahlberg, som bl. a. er kendt for TV - udsendelserne "På sporet af historien" på TV2 Fyn og "Historiequizzen" på DR K.

Efter af have overværet folkedans og festtale vil der blive lejlighed til at se hele museet, hvor museets nye bygning "Musikhuset" er åbnet med udstilling af Bent Nielsens unikke samling af musikinstrumenter.

I aftenens løb vil Tåsinge Folkedansere og Tåsinge Musikanterne underholde, og der vil være fællessang og hyggeligt samvær, hvor der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin samt amerikansk lotteri med mange fine gaver sponsoreret af lokale firmaer og forretninger.

Gratis adgang.

Omkring 250 gæster deltog i museets stiftelsesfest og havde en rigtig hyggelig aften i Bregninge Bakker med fællessange og en rigtig interessant festtale af Rasmus Dahlberg, der fortalte om sit virke med at tage pulsen på danskernes interesse for historie. Desuden boder og festligt samvær.

Historikeren og forfatteren Rasmus Dahlberg holder festtale.

 

INDVIELSEN AF MUSIKHUSET

Taasinge Museum har siden 1993 udstillet en del af Bent Nielsens store unikke samling: Træk af danske provinsers musikliv gennem 250 år belyst gennem Bent Nielsens Tåsingesamling af musikalier, instrumenter, sangsamlinger og noder". 

Da Taasinge Museum i 2009 modtog en stor arv fra USA blev det muligt at bygge en ny bygning "Musikhuset". I 2013 blev en stor del af Bent Nielsens samling udstillet i det nye hus.

Huset blev indviet fredag den 17. maj 2013 kl. 11.00 for en indbudt kreds.

Bent Nielsen klipper snoren

Billeder fra udstillingens 2 etager             

        

 

   

           

 

  

         

 

  

 

 

 

Ny tekstiludstilling

 

Taasinge Museum åbnede for sæsonen 2012 med en helt ny og flot opsat udstilling af tekstiler, der længe har ligget gemt væk i kasser og skabe grundet manglende plads.

 

 

              

 

 

 

 

Nyt lysthus

 

 

Nyopført lysthus i gammel stil, hvor publikum fremover 

med udsigt over søen mod Svendborg kan nyde deres medbragte mad. 

 

 

 

Gederne er nu udsat og i år med 6 kid.

 

 

 

 

 

Ny museumsbygning under opførelse

              

Den 14. juni 2010 gik byggeriet af museets nye musikhus i gang.

                                                 Byggeriet er støttet af:

                     

                                                    

                                                                                                

Herunder er sokkel til kælder afsat og byggeriet godt i gang.

  

     

  

                                                 Klar til rejsegilde september 2010.

                                           

                                 

Rejsegildet, der blev holdt tirsdag den 28. sept. kl. 11.00 med deltagelse af mange frivillige og håndværksmestre, blev en hyggelig sammenkomst med røde pølser og hvad dertil hører.

     

   December 2010.                                                 December 2010.

     

   Januar 2011.                                                       Maj 2011.  

                Juni 2011

r

Taasinge Museum - Aktuelt
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
09/11 2018 11:31:47
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >